หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤชใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 

 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 

 
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นซึ่งจะเดินทางไปประเทศแถบอินโดจีน ได้ยกทัพมาติดอยู่บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้ง ของตำบลทับกฤชในปัจจุบัน จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาพูดว่า ทัพติด แล้วเพี้ยนเปลี่ยนกันมาจนเป็นทับกฤช ในปัจจุบันตำบลทับกฤชใต้เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบล
ทับกฤช ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน คือ ทับกฤชเหนือ
ทับกฤชกลาง ทับกฤชใต้ ต่อมาหมู่บ้านทับกฤชใต้ มีประชากรมากขึ้นจึงแยกการปกครองออกมา จัดตั้งเป็นตำบล และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2540 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539)
 

 
“องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลทับกฤชใต้
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมแสงประมาณ 21 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 19 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 19,715 ไร่ หรือ 31.54 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
 
 

 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ 1 สาย คือ แม่น้ำน่าน ดินส่วนมากเป็นดินเหนียวซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตร สภาพดินเหมาะแก่การทำนาเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่นา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่ราบ การทำนาทำได้ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - เดือน กรกฎาคม ในปีถัดไป แหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลเป็นแม่น้ำน่าน บึงทับกฤช และหนองต่างๆ
 

   

ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
 

   
การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของตำบลทับกฤชใต้ มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นอาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ และประมง เป็นอาชีพรอง มีส่วนน้อยประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย แยกออกเป็น

อาชีพทำนา พื้นที่ทำนาประมาณ 6,495 ไร่ คิดเป็น 97% ของพื้นที่ทำการเกษตร เริ่มผลิตในเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม มีการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และปุ๋ยหมักชีวภาพในนาข้าว

อาชีพทำไร่ พื้นที่ปลูกประมาณ 120 ไร่ คิดเป็น 2% ของพื้นที่ทำการเกษตร พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ ข้าวโพดตัดฝัก, พริก, มะเขือ, ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ตามที่ดอนน้ำน้อย

อาชีพทำสวน พื้นที่ปลูกประมาณ 70 ไร่ คิดเป็น 1% ของพื้นที่ทำการเกษตร พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ เป็นไม้ตัดดอก เช่น ดาวเรือง, รัก, มะลิ

อาชีพรับจ้าง เมื่อว่างเว้นจากการทำการเกษตร คนหนุ่ม - สาว จะเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าไปหางานรับจ้างทำในกรุงเทพ หรือตามเมืองใหญ่

อาชีพเลี้ยงสัตว์ โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงวัว, เป็ด, นอกจากนั้นจะเป็นไก่ และสุกร

อาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อว่างเว้นจากการทำนา
 

     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,394 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,705 คน คิดเป็นร้อยละ 50.24

หญิง จำนวน 1,689 คน คิดเป็นร้อยละ 49.76
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,140 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 107.61 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านกฤชทอง 127 123 250 81  
2   บ้านย่านสวาย 157 179 336 104
  3   บ้านมาบชุมแสงพัฒนา 182 182 364 123  
4   บ้านดงสวาท 161 172 333 122
  5   บ้านคลองสนวน 175 161 336 130  
6   บ้านดอนสนวน 308 271 579 206
  7   บ้านทับกฤชใต้ 360 369 729 238  
8   บ้านท่าช้าง 235 232 467 136
    รวม 1,705 1,689 3,394 1,140
 
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 061-926-1791
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10