หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่  25  มิถุนายน  2562 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  2562 ได้ทำการเข้าตรวจประเมิน การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  โดยการประเมินแบ่งออกเป็นส่วนงานทั้งสิ้น 5 ด้าน  ในการนี้ คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อปฏิบัติราชการเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นในปีต่อไป  ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 15.09 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย