หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ข่าวสาร
 

 
อำเภอยิ้ม ... เคลื่อนที่  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่  25  มิถุนายน  2562  อำเภอชุมแสง นำโดย นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ร่วมกิจกรรม  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  1. ส่วนราชการได้นำหน่วยงานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่    2. มีการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง  3.  กิ่งกาชาดนำถุงยังชีพมอบให้ผู้ยากไร้
4.  มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ   5. ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ  6. ถวายเพลพระสงฆ์ วัดทับกฤชใต้   กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 15.14 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย