หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
อำเภอยิ้ม ... เคลื่อนที่  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่  25  มิถุนายน  2562  อำเภอชุมแสง นำโดย นายกำพล  สิริรัตตนนท์  นายอำเภอชุมแสง  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ร่วมกิจกรรม  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  1. ส่วนราชการได้นำหน่วยงานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่    2. มีการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง  3.  กิ่งกาชาดนำถุงยังชีพมอบให้ผู้ยากไร้
4.  มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ   5. ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ  6. ถวายเพลพระสงฆ์ วัดทับกฤชใต้   กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 15.14 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย