หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ข่าวสาร
 

 
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลทับกฤชใต้ ประจำปี 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  ร่วมกับโรงเรียนวัดดอนสนวน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสนวน และผู้นำท้องถิ่น และท้องที่ ร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลทับกฤชใต้  ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกด้านทั้งด้านสังคม สุขภาพตลอดจนเจตคติในการดำเนินชีวิตที่ดีตามหลักศาสนาที่ตนเองและครอบครัวนับถือเพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพ และตำบลทับกฤชใต้มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 11% ของพื้นที่ อีกทั้งมีเด็กและเยาวชนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ ซึ่งมีวิถีชีวิตเกี่ยวเนื่องกันศึกษาร่วมกันและรับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรม การงานต่าง ๆ  ดังนั้นสภาเด็กและเยาวชนตำบลทับกฤชใต้ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกอบรมอาชีพทำข้าวหมกไก่ตามหลักศาสนาอิสลาม
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนให้สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
3. เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่และตามที่กฎหมายกำหนดมีการแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถสร้างความสุขในครอบครัวและสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำกิจกรรมในพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 15.53 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 218 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-289-321
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10