หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี 2564  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
เรื่อง  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
****************************

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่ จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนั้น  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ อาศัยอำนาจตามความมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมิน ทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  เห็นควร ออก ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ตามไฟล์แนบ  

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 10.58 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-289-321,
087-311-4191
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10