หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ข่าวสาร
 


 
กิจกรรม Kick Off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  ขอขอบคุณผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสนวน คณะครู กศน. เจ้าหน้าที่ อสม. จิตอาสาตำบลทับกฤชใต้ รวมถึงข้ารากชาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม KICK OFF โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายของกระทรวงหมาดไทย โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดให้จัดกิจกรรม Kick off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันศุกร์ที่  4 พฤศจิกายน 2565 และองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายจังหวัดสะอาดภายใต้กรอบการดำเนินงาน จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง และกำหนดให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน กลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บขน อย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะที่ต้นทางอีกทั้งการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ตำบลทับกฤชใต้ให้ครบทุกครัวเรือน อย่างเป็นรูปธรรม  ในการนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก รวมถึงได้มีการสาธิตการจัดทำถังขยะเปียกภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2565 เวลา 14.49 น. โดย คุณ สุนันทา สุวัฒนา

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/40

ลำดับภาพที่ 2/40

ลำดับภาพที่ 3/40

ลำดับภาพที่ 4/40

ลำดับภาพที่ 5/40

ลำดับภาพที่ 6/40

ลำดับภาพที่ 7/40

ลำดับภาพที่ 8/40

ลำดับภาพที่ 9/40

ลำดับภาพที่ 10/40

ลำดับภาพที่ 11/40

ลำดับภาพที่ 12/40

ลำดับภาพที่ 13/40

ลำดับภาพที่ 14/40

ลำดับภาพที่ 15/40

ลำดับภาพที่ 16/40

ลำดับภาพที่ 17/40

ลำดับภาพที่ 18/40

ลำดับภาพที่ 19/40

ลำดับภาพที่ 20/40

ลำดับภาพที่ 21/40

ลำดับภาพที่ 22/40

ลำดับภาพที่ 23/40

ลำดับภาพที่ 24/40

ลำดับภาพที่ 25/40

ลำดับภาพที่ 26/40

ลำดับภาพที่ 27/40

ลำดับภาพที่ 28/40

ลำดับภาพที่ 29/40

ลำดับภาพที่ 30/40

ลำดับภาพที่ 31/40

ลำดับภาพที่ 32/40

ลำดับภาพที่ 33/40

ลำดับภาพที่ 34/40

ลำดับภาพที่ 35/40

ลำดับภาพที่ 36/40

ลำดับภาพที่ 37/40

ลำดับภาพที่ 38/40

ลำดับภาพที่ 39/40

ลำดับภาพที่ 40/40
<<
>>
X
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 083-926-0446
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10