หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ข่าวสาร
 


 
โครงการ Big Cleaning Day  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

            วันที่  4  พฤศจิกายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้จัดทำโครงการ Big Cleaning Day เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย &ldquo;จังหวัดสะอาด&rdquo; โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและระบบงาน มีการจัดสวัสดิการและเครื่องอำนวยความสะดวกในที่ทำงานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง มีการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้ข้าราชการลูกจ้างมีความสุขพึงพอใจในการทำงาน  ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในสถานที่ทำงาน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด และปรับปรุง บำรุง ดูแลรักษาสถานที่สำคัญในพื้นที่ตำบลทับกฤชใต้  ให้มีความสวยงามต่อผู้พบเห็น ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจของประชาชน ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต่างมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต และ กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส.ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและ สร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส. แรกเป็นการพัฒนาด้านสถานที่ ส่วน 2 ส. หลัง เป็นการพัฒนาคน ซึ่ง 5 ส. เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรักความสามัคคีในชุมชน/หมู่บ้าน ประกอบกับในพื้นที่ตำบลทับกฤชใต้ที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณศาสนสถาน คือ วัดทับกฤชใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการ Big Cleaning Day  ณ วัดทับกฤชใต้ขึ้นเพื่อร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์หลังน้ำลด โดยการเก็บกวาดขยะสิ่งปฏิกูลภายในเขตวัดทับกฤชใต้  ร่วมถึงล้าง ขัดดินโคลนที่ตกตะกอนบริเวณลานวัด
            ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสนวน คณะครู กศน. เจ้าหน้าที่ อสม. จิตอาสาตำบลทับกฤชใต้ กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2565 เวลา 09.38 น. โดย คุณ สุนันทา สุวัฒนา

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/33

ลำดับภาพที่ 2/33

ลำดับภาพที่ 3/33

ลำดับภาพที่ 4/33

ลำดับภาพที่ 5/33

ลำดับภาพที่ 6/33

ลำดับภาพที่ 7/33

ลำดับภาพที่ 8/33

ลำดับภาพที่ 9/33

ลำดับภาพที่ 10/33

ลำดับภาพที่ 11/33

ลำดับภาพที่ 12/33

ลำดับภาพที่ 13/33

ลำดับภาพที่ 14/33

ลำดับภาพที่ 15/33

ลำดับภาพที่ 16/33

ลำดับภาพที่ 17/33

ลำดับภาพที่ 18/33

ลำดับภาพที่ 19/33

ลำดับภาพที่ 20/33

ลำดับภาพที่ 21/33

ลำดับภาพที่ 22/33

ลำดับภาพที่ 23/33

ลำดับภาพที่ 24/33

ลำดับภาพที่ 25/33

ลำดับภาพที่ 26/33

ลำดับภาพที่ 27/33

ลำดับภาพที่ 28/33

ลำดับภาพที่ 29/33

ลำดับภาพที่ 30/33

ลำดับภาพที่ 31/33

ลำดับภาพที่ 32/33

ลำดับภาพที่ 33/33
<<
>>
X
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 083-926-0446
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10