หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ข่าวสาร
 


 
มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  ลงพื้นที่เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้ในศูนย์พักคอยตำบลทับกฤชใต้  Community Isolation  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลทับกฤชใต้  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    เนื่องจากแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง ประชาชนโดยทั่วไปได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเพียงพอ  รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคการแพร่ระบาด  มีอายุการใช้งาน  การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3  พ.ศ.2563 พ.ศ.2565  โดยนัยประกาศดังกล่าวกำหนดให้โรคไวรัสโคโรนา 2019   เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  จึงเห็นควรจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อมอบให้ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือสถานศึกษาในเขตตำบลทับกฤชใต้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2566 เวลา 11.55 น. โดย คุณ สุนันทา สุวัฒนา

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 061-926-1791
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10