หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ข่าวสาร
 

 
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษี :  เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง, เจ้าของห้องชุด, ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ที่ทำ ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)

แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์          ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี        ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน          ภายในเดือนเมษายน 2565
ผ่อนชำระภาษี                                เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565

เบี้ยปรับ         10% ของค่าภาษี มาชำระก่อนออกหนังสือแจ้งทวงถาม
                      20% ของค่าภาษี มาชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม
                      40% ของค่าภาษี มาชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งทวงถาม
เงินเพิ่ม           1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ
บทลงโทษ       เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน


ภาษีป้าย

ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

ยื่นแบบ       มกราคม - มีนาคม  2565
ชำระภาษี     ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน
ค่าปรับ        ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 - 50,000 บาท
เงินเพิ่ม       ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมินคิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน

อัตราภาษี ตามประเภทป้าย

(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน
- ลักษณะป้ายแบบเคลื่อนที่/เปลี่ยน 10 บาท : 500 ตร.ซม.
- ลักษณะป้ายแบบคงที่(นิ่ง) 5 บาท : 500 ตร.ซม.
(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และ/หรือรูปภาพและเครื่องหมายอื่นๆ
- ลักษณะป้ายแบบเคลื่อนที่/เปลี่ยน 52 บาท : 500 ตร.ซม.
- ลักษณะป้ายแบบคงที่(นิ่ง) 26 บาท : 500 ตร.ซม.
(3) ป้ายไม่มีอักษรภาษาไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
- ลักษณะป้ายแบบเคลื่อนที่/เปลี่ยน 52 บาท : 500 ตร.ซม.
- ลักษณะป้ายแบบคงที่(นิ่ง) 50 บาท : 500 ตร.ซม.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 056-289152 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 10.40 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-289-321
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10