หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณวางท่อ คสล.ขนาด ศก.1 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5    9 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   27 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   26 มิ.ย. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว (ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน)   26 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน   26 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   26 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562   26 มิ.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากร   26 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   26 มิ.ย. 2562 21
  (1)     2      3      4      5