หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562-2565) [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)