หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
ปีงบประมาณ 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (ต.ค.2562-มี.ค.2563) [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)