หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี อบต.ทับกฤชใต้ [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 134  
 
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2      3