หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 

สภาพการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ของประชากรจะอาศัยอยู่รวมกัน ตามลักษณะของสังคมไทยสมัยก่อน อยู่อย่างเรียบง่าย รักความสงบ จะมีบางส่วนเริ่มแยกครองครัว และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน การจัดการในครัวเรือนขึ้นอยู่กับผู้นำครอบครัวเป็นหลัก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ


สายตรวจตำบลทับกฤชใต้ เจ้าหน้าที่ประจำ 3 นาย
    จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน 77 คน
 

ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางกลุ่มประมาณ 100 คน นับถือศาสนาอิสลาม กลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม จะอยู่บริเวณ หมู่ที่ 3,4 และ 6 สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ประกอบด้วย

วัดดอนสนวน หมู่ที่ 5 บ้านคลองสนวน

วัดทับกฤชใต้ หมู่ที่ 7 บ้านทับกฤชใต้

มัสยิสด์ หมู่ที่ 4 บ้านดงสวาท


โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนวัดดอนสนวน สังกัดการประถมศึกษา
แห่งชาติ

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง

ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
    จำนวน 8 แห่ง

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
    จำนวน 1 ศูนย์

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทับกฤชใต้
 

         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกฤชใต้
  (ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ) จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทับกฤชใต้ (อสม.)
    จำนวน 79 คน

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลทับกฤชใต้
    จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 8 แห่ง
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านกฤชทอง หมู่ที่ 1
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านย่านสวาย หมู่ที่ 2
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านมาบชุมแสงพัฒนา หมู่ที่ 3
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านดงสวาท หมู่ที่ 4
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านคลองสนวน หมู่ที่ 5
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านดอนสนวน หมู่ที่ 6
 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านทับกฤชใต้ หมู่ที่ 7
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8
 

 

ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ภายในงาน มีการสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ประเพณีสงกรานต์จัดขึ้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
 
ทำบุญกลางหมู่บ้านบ้านดอนสนวน เป็นความเชื่อของชาวบ้าน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน มีการทำบุญกลางหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการทำบุญเพลให้ศาลที่อยู่ใต้บริเวณต้นกร่าง รวมถึงเป็นการขอขมา และอาบน้ำขอพรผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน และมีดนตรีสร้างความสนุกให้กับประชาชนในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่บ้านดอนสนวน หมู่ที่ 6
 
ทำบุญเลี้ยงเพลพระศาลแม่เกตุ เป็นความเชื่อของชาวบ้าน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ชาวบ้านจะทำบุญเลี้ยงเพลพระที่ศาลเจ้าแม่ เป็นประจำทุกปี และมีการรำกลองยาวถวายเพราะเชื่อว่าแม่เกตุ ท่านชอบให้รำกลองยาว นอกจากนี้ยังมีการเข้าองค์ทรงเจ้า ทำนายทายทักประชาชนที่มาร่วมพิธี มีการบนบานสารกล่าว และได้ตามคำขอชาวบ้านจึงมีความศรัทธาจนปัจจุบัน โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่บ้านทับกฤชใต้ หมู่ที่ 7
 
วันตรุษ (วันขึ้นปีใหม่ศาสนาอิสลาม) เป็นการปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม การจัดงานเป็นประจำทุกปีกำหนดวัน ตามปฏิทินศาสนาอิสลาม เมื่อครบกำหนดการถือศีลอด ในวันนั้นจะถือว่าเป็นวันตรุษของมุสลิม ญาติพี่น้องจะมาพร้อมหน้ากันในวันนี้ ภายหลังจากการละหมาด จะมีการทำกรุบาน ซึ่งการทำกรุบาน หมายถึงการเชือดอูฐ วัว ควาย แพะ หรือ แกะ ในวันตรุษ เพื่อทำการใกล้ชิดต่อเอกองค์อัลเลาะห์ ชาวมุสลิมบ้านดอนสนวน หมู่ที่ 6 ก็ทำเช่นดังชาวมุสลิมทั่วไป โดยได้รับส่วนแบ่งเนื้อจากมุสลิมในจังหวัดนครสวรรค์ และทำกรุบานเช่นเดียวกัน คือ ได้มีการรวบรวมเงินจากชาวมุสลิมด้วยกันเอง เพื่อซื้อวัวมาเชือดเพื่อแบ่งเนื้อให้กับชาวบ้าน หลังจากนั้นอีกประมาณ 2 เดือน ตรงกับวันที่ทำพิธีฮัจญ์ ถือว่าเป็นวันตรุษอีก 1วัน จะมีการทำบุญด้วยผลไม้ และกินอาหารร่วมกัน
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 061-926-1791
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10