หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 


นายวิเชษฐ บุตรเสน่ห์
ปลัด อบต.ทับกฤชใต้
 
 


นางสาวโสภาพรรณ ยอดสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุชานันท์ แสงแจ่ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางศศิธร รองพินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวีรวัฒน์ เครือรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสุนันทา สุวัฒนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางรุ่งทิพย์ คุ้มเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรรณภา วัดแย้ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน