หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 


นายวิเชษฐ บุตรเสน่ห์
ปลัด อบต.ทับกฤชใต้
 
 


นางสาวโสภาพรรณ ยอดสูงเนิน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุชานันท์ แสงแจ่ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวนฤมล อู่คงคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจริญญา ชัยลังกา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางรุ่งทิพย์ คุ้มเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรรณภา วัดแย้ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นายสุชาติ แจ่มประเสริฐ
พนักงานสูบน้ำ