หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
 
 
ขออนุญาตก่อสร้าง
 

สอบถามค่ะ  ถ้าจะขออนุญาตก่อสร้างบ้าน  หนูต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ  

เขียนโดย   คุณ ออย

วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 13.09 น. [ IP : 125.25.245.154 ]  
 

รายละเอิียดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารค่ะ  เตรียมเอกสารแล้วยื่นได้ที่กองช่าง อบต.ทับกฤชใต้  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่  056 289 321 ค่ะ

เขียนโดย   คุณ สุนันทา

วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 14.12 น. [ IP : 125.25.245.154 ]  
 

รายละเอียดแนบ

เขียนโดย   -

วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 14.14 น. [ IP : 125.25.245.154 ]  
 

เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
(กรณีพื้นที่อาศัยไม่เกิน 150 ตารางเมตร)
1. หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)      จำนวน  1 ชุด
2. แผนผังบริเวณ แผนที่โดยสังเขปสถานที่ขออนุญาต      จำนวน  3 ชุด
3. แบบแปลน รายการประกอบแบบ      จำนวน  3 ชุด
4. สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค.1      จำนวน  1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน      จำนวน  1 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน      จำนวน  1 ชุด
7. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่สร้างในที่ดินผู้อื่น)      จำนวน  1 ชุด
8. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีสร้างชิดเขตที่ดินผู้อื่น)      จำนวน  1 ชุด
9. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร
     (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม)      จำนวน  1 ชุด
10. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)
     (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม      จำนวน  1 ชุด
11. แบบบ่อดักไขมันตามแบบ      จำนวน  1 ชุด

เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
(กรณีพื้นที่อาศัยเกิน 150 ตารางเมตร)
1. หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)      จำนวน  1 ชุด
2. แผนผังบริเวณ แผนที่โดยสังเขปสถานที่ขออนุญาต      จำนวน  3 ชุด
3. แบบแปลน รายการประกอบแบบ      จำนวน  3 ชุด
4. รายการคำนวณโครงสร้างอาคาร      จำนวน  1 ชุด
5. สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค.1      จำนวน  1 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน      จำนวน  1 ชุด
7. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน
8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)      จำนวน  1 ชุด
9. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่สร้างในที่ดินผู้อื่น)      จำนวน  1 ชุด
10. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีสร้างชิดเชตที่ดินผู้อื่น)      จำนวน  1 ชุด
11. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร
     (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม)      จำนวน  1 ชุด
12. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)
     (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม      จำนวน  1 ชุด
13. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม      จำนวน  1 ชุด
14. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  จำนวน  1 ชุด
15. แบบบ่อดักไขมันตามแบบ      จำนวน  1 ชุดเขียนโดย   คุณ สุนันทา

วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 14.15 น. [ IP : 125.25.245.154 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
สายตรงนายก
โทร 056-289-321
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10